Preloader image

Energielabel Utiliteitsgebouwen

Vanaf 1 juli 2015 is het verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw een energielabel op te leveren. Eigenlijk geldt deze verplichting, net als voor de woningbouw, al vanaf 1 januari 2015. Vanaf 1 juli 2015 gaat het ILT toezien op de naleving hiervan. Het ILT geeft een boete welke kan oplopen tot €20.250 bij het ontbreken van een energielabel.

 

In tegenstelling tot de woningbouw kan je een energielabel voor een utiliteitsgebouw niet zelf online vaststellen. Een onafhankelijk gediplomeerd adviseur dient het energielabel ter plaatse op te nemen. Daarnaast dient deze adviseur dit energielabel via een gecertificeerd bedrijf af te melden bij de overheid.

 

Breuers & Cobelens is volledig zelfstandig gecertificeerd voor het afgeven van energielabels voor utiliteitsbouw. Dit komt de prijs en de doorloopsnelheid ten goede. Daarnaast zijn de adviseurs van Breuers & Cobelens gediplomeerd en zeer ervaren. Snel, vakkundig en en voordelig een energielabel. Breuers & Cobelens kan u helpen, zonder afhankelijk te zijn van anderen en extra kosten te maken. Lees hieronder of u een energielabel nodig heeft.

 

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (erg zuinig) naar G (onzuinig). Het energielabel is 10 jaar geldig.

 

Het energielabel utiliteit, ook wel zakelijk onroerend goed of bedrijfs onroerend goed genoemd, is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen. Ook kantoren van woningcorporaties, kantoren van zorgverleners of zorglocaties zelf vallen hieronder. Indien deze locaties toegankelijk zijn voor bezoekers of klanten, geldt er bovendien een plicht het energielabel zichtbaar op te hangen. Ook vastgoed wat verhuurd of verkocht wordt door woningcorporaties, verhuurders of zorginstellingen valt onder deze verplichting.

 

Wanneer moet ik een energielabel hebben?

Vóór verkoop, de transacties bij de notaris. Vóór de ingangsdatum van een verhuurcontract. Vóór oplevering.

 

Wie kan dit energielabel opstellen?

Het opstellen van een energielabel utiliteitsgebouwen dient door een onafhankelijk en gediplomeerde adviseur te gebeuren. Daarnaast dient het bedrijf wat het energielabel registreert bij de overheid gecertificeerd te zijn. Breuers & Cobelens heeft gediplomeerde adviseurs in eigen dienst en is als bedrijf volledig zelfstandig gecertificeerd deze energielabels bij de overheid te registreren. Hiertoe wordt Breuers & Cobelens ten minste één maal per jaar ge-audit met een steekproef van ten minste 5%. Doordat Breuers & Cobelens alles in eigen beheer kan en geen gebruik hoeft te maken van creatieve paraplu constructies is de snelheid hoger, prijs lager en kwaliteit hoger. Breuers & Cobelens beschouwt het opstellen van deze energielabels als 1 van haar primaire diensten.

 

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 juli 2015 zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bestuurlijke boete opleggen bij het niet naleven van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT actief controleert of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper of verhuurder riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

 

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen (zoals banken)
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels (zoals supermarkten)

 

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen. Een uitzondering geldt voor:

 • Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en parkeergarages);
 • Beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • Gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • Gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
 • Woonboten;
 • Vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m².

 

Energielabel in publieke gebouwen

 • Het energielabel moet op een voor het publiek zichtbare plek hangen in alle publieke gebouwen groter dan 500 m², mits er voor dat gebouw een energielabel is geregistreerd.
 • Publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m² hebben altijd een energielabel zichtbaar hangen. Naar verwachting wordt per 1 juli 2015 de grens verlaagd naar 250 m². Het gaat om overheidsgebouwen waar vaak publiek komt. Bijvoorbeeld ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren. Het gaat ook om verhuurde ruimtes aan particulieren, groter dan 500 m², waar vaak publiek komt, bijvoorbeeld een sportschool.

 

Wat zijn publieke (overheids)gebouwen?

Alle gebouwen die geheel of gedeeltelijk openbaar zijn voor publiek. En waar publiek vaak komt, vaker dan incidenteel. Bovenstaande regels gelden ook als de overheid een ruimte huurt in een particulier gebouw of een particulier een ruimte huurt in een overheidsgebouw. Het gaat om gebouwen voor:

 • Bijeenkomsten. Zoals musea, bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra, cafés, restaurants, hotels. Niet: kinderopvang, gebouwen van Defensie en Luchtmacht.
 • Gezondheidszorg. Zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen. Niet: gesloten inrichtingen.
 • Kantoren. Zoals ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek). Niet: kantoren waarvoor je speciale toestemming nodig hebt. Bijvoorbeeld een gebouw van Defensie met slagbomen.
 • Logies. Zoals hotels, pensions.
 • Sport. Zoals sportscholen, stadions, zwembaden.
 • Winkels. Zoals supermarkten, kledingwinkels, showrooms van garages, banken.

 

Wat kost het?

De prijzen van een energielabel voor utiliteitsgebouwen variëren grofweg tussen de 400 en enkele duizenden euro’s. Dit is met name afhankelijk van de oppervlakte, de complexiteit van de geometrie van het gebouw, de installaties en de beschikbaarheid van betrouwbare bouwkundige en installatietechnische tekeningen en beschrijvingen.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 1. U neemt contact op met Breuers & Cobelens
 2. Wij zullen u vragen de stukken die u eenvoudig beschikbaar heeft aan ons te doen toekomen:
  • Bouwkundige tekeningen en beschrijvingen
  • Installatie tekeningen en beschrijvingen
  • Plattegronden
  • Verkoop of verhuurbrochures
 3. Op basis van deze stukken stellen wij zo snel mogelijk een offerte voor u op
 4. U verleent opdracht. Wij spreken het moment van opname ter plaatse af. We zullen u maximaal ontzorgen.
 5. Wij bereiden ons zo goed mogelijk voor.
 6. Op het afgesproken moment voeren we de opname ter plaatse uit. Toegang tot het volledige pand en alle installaties is noodzakelijk. Deze opname duurt gemiddeld enkele uren.
 7. Na de opname werken we het energielabel uit. Breuers & Cobelens werkt met gerenommeerde software van VABI. De opname, uitwerking en invoer wordt gecontroleerd en vervolgens officieel afgemeld en geregistreerd bij de overheid. We sturen u het energielabel direct toe.

De totale doorlooptijd is in de praktijk enkele weken vanaf het eerste contact tot en met het opgeleverde energielabel. In een spoedsituatie kan dit in enkele dagen. Hiervoor is wel een spoedtoeslag van toepassing.

 

Wat moet ik ophangen en waar?

Hang het voorblad van het energielabel op een zichtbare plek. Binnen, op circa 1,80 meter hoog, met onbelemmerd zicht. Dus bijvoorbeeld niet achter een plant.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Breuers & Cobelens.

Daarnaast kunt u op de website van de overheid (RVO) meer lezen.

 

We zijn apetrots op onze klanten!