Preloader image

RVO ontwikkeld GIS-viewer voor kantoren in Nederland

In de GIS-viewer zijn alle kantoren in Nederland in kaart gebracht. Ook is daarbij naar beste inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting.   De al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer meegenomen. Hiermee is de GIS-viewer dus een hulpmiddel voor zowel kantooreigenaren als...

Woningcorporaties zetten verduurzaming gestaag door

Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen van woningen en blijven inzetten op verduurzaming. Uit de cijfers van de Aedes-benchmark blijkt dat corporaties - volgens prognose - eind 2021 gemiddeld energielabel B halen, als door een wijziging de systematiek niet was aangepast. Corporaties komen daarmee als...

Adverteren met woningen zonder energielabel verboden

Vanaf begin dit jaar is het verboden om te adverteren met woningen die nog geen energielabel hebben. De handhaving hiervan was opgeschort wegen het te kort aan gecertificeerde energieadviseurs, echter is dat te kort nu grotendeels weggewerkt.   Daarom zal per 1 januari 2022 het verbod gehandhaafd...

Kamerbrief standaard en streefwaarden Energielabel

In deze brief informeert minister Ollongren de kamer over de status van het energielabel.   De belangrijkste punten voor eigenaren: Per augustus wordt op een energielabel getoond of de woning voldoet aan de Standaard voor woningisolatie en daardoor in veel gevallen klaar is voor een overstap naar...